اندازه گیری فشار خون

زیرمجموعه‌ی شیائومی به نام هایپی ساعت‌های هوشمند با قابلیت اندازه‌گیری ۲۴ ساعته‌ی فشار خون تولید می‌کند

/xiaomi-crowdfunds-hipee-smart-blood-pressure-watch-24-hour-bp-checks

یکی از زیرمجموعه‌های شرکت شیائومی به نام هایپی(Hipee) در حال تولید هوشمند اندازه‌گیری فشار خون(Hipee Smart Blood Pressure Watch) جدیدی است که می‌تواند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته به صورت ۲۴ ساعته روند اندازه‌گیری و پایش فشار خون بیمار را انجام ادامه دهد.