کوه نوردی

بیل NexTool شیائومی با 14 کاربرد متفاومت معرفی شد

/xiaomi-nextool

یک ابزار بسیار متفاوت با 14 کاربرد که بهترین گزینه برای کمپینگ و کوه نوردی میباشد.