Space Technology Underpants

شیائومی از خط تولید لباس زیر مجهز به فناوری فضایی رونمایی کرد

/xiaomi-space-technology-underpants-launched

به نظر می‌رسد که شرکت شیائومی علاوه بر تولید محصولات الکترونیکی اکنون قصد دارد با عرضه‌ی اولین لباس زیر مجهز به فناوری فضایی(Xiaomi Space Technology Underpants) به حوزه‌ی استفاده از فناوری‌های روز در پوشاک مردانه وارد شود.