ورود مسافری و پستی آیفون 14 ممنوع شد

گمرک: ورود مسافری و پستی آیفون ۱۴ ممنوع شد

/prohibition-import-passenger-iphone-14

براساس بخشنامه گمرک، واردات مسافری و پستی آیفون 14 به کشور از اول اسفند 1401 ممنوع شد. در این بخشنامه مرجع ابلاغ‌کننده چنین ممنوعیتی وزارت صمت اعلام شده است.